Werkwijze

 

Wanneer we van u horen dat u mogelijk gebaat bent bij hulp, starten wij altijd eerst met een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunnen we inschatten of wij u het beste kunnen helpen.

Voor ons is het heel belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de te ontvangen hulp. Om die reden bieden we u na een kennismakingsgesprek de tijd er even rustig over na te denken.

Is er vanuit beide partijen een positief gevoel om een samenwerking aan te gaan, dan stellen we gezamenlijk een zorgplan op. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en wordt er ook een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. 

 

Kwaliteit

BRICK-hulpverlening is in het bezit van een SKJ-registratie en beschikt over de kwaliteitsnorm HKZ kleine zorginstelling. Deze registratie krijg je wanneer je aan alle eisen van vakbekwaamheid voldoet. Met de kwaliteitsnorm HKZ kleine zorginstellingen tonen we aan dat wij voldoen aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verlenen. Daarnaast is BRICK-hulpverlening aangesloten bij de klachtencommissie van klachtenportaal zorg.