Werkwijze

 

Wanneer wij van u horen dat u mogelijk gebaat bent bij hulp, starten wij altijd eerst met een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunnen wij inschatten of wij de juiste persoon zijn om u te helpen.

Voor ons is het heel belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de te ontvangen hulp door ons. Om die reden bieden wij u na een kennismakingsgesprek de tijd er even rustig over na te denken.

Is er vanuit beide partijen een positief gevoel om een samenwerking aan te gaan, stellen wij vervolgens gezamenlijk een zorgplan op. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en wordt er ook een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. 

 

Kwaliteit

BRICK-hulpverlening is in het bezit van een SKJ-registratie en heeft de kwaliteitsnorm HKZ kleine zorginstelling. Deze registratie krijg je wanneer je aan alle eisen van vakbekwaamheid voldoet. Met de kwaliteitsnorm HKZ kleine zorginstellingen tonen wij aan dat wij voldoen aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Daarnaast is BRICK-hulpverlening aangesloten bij de klachtencommissie van klachtenportaal zorg.

© Copyright 2016 BRICK-hulpverlening All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Google+ App Icon
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon