Wij zetten ons elke dag in om ondersteuning en begeleiding te bieden aan mensen middels ambulante ondersteuning. Wij beseffen dat ondersteuning maatwerk vraagt. Om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te verlenen en waar mogelijk te verbeteren, is informatie nodig. 

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw privacy. Om deze reden verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die echt nodig zijn. Daarnaast bewaren wij deze gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is. 

 

Tevens mag u uw persoonlijke gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen als de gegevens niet (meer) juist zijn. 

 

De persoonlijke informatie op onze mobiele telefoons en computers worden beschermd middels wachtwoorden. Op deze manier voorkomen wij misbruik van en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens. 

© Copyright 2016 BRICK-hulpverlening All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Google+ App Icon
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon