Missie

BRICK-hulpverlening begeleidt mensen wanneer zij problemen ervaren op psychosociaal gebied. BRICK-hulpverlening zorgt er sámen met de betrokkenen voor dat zij weer gelukkig zijn, de balans terug vinden en weer regie krijgen over hun leven. 

Visie

 

BRICK-hulpverlening wil zich inspannen voor kwalitatief betere zorg. We streven er naar mensen weer te laten geloven in de mogelijkheden en de krachten die zij hebben. Daarin vinden we het onmisbaar (en waardevol) uit te stralen: ‘Je mag zijn wie je bent’.

Doordat BRICK-hulpverlening een kleine organisatie is, is er een actieve samenwerking, zijn er korte lijnen en houden we elkaar scherp. Dit vertalen we in: wees bewust van hetgeen je zegt, je doet en waarom je dat doet. Onze visie is dat o.a. open en eerlijke communicatie bijdragen aan de kwaliteit. We willen daar graag aan toevoegen dat 'contact' voor ons een voorwaarde is om hulpverlening te laten slagen.

BRICK-hulpverlening denkt in mogelijkheden en kan buiten de kaders denken (innovatief). We bewegen graag mee en stemmen af op actuele ontwikkelingen in de samenleving.